NextPhase LLC
Office: 530-580-8840
Jerry Harding
Mobile: 530-580-8840
 • Tour #575509
  Vacation Rental - 575509
 • Tour #336378
  1700 Willow Ave.
 • Tour #225585
  475 Pineland
 • Tour #957778
  Slate Creek Apartments
 • Tour #782613
  1147400
 • Tour #611136
  2755 North Lake Blvd, Unit #5
 • Tour #836746
  3910 Alpine Ave.
 • Tour #486594
  1877 North Lake Blvd, #64
 • Tour #729513
  4286698
 • Tour #512357
  7248 Timber Wolf
 • Tour #887272
  3093 Kokanee Trail
 • Tour #879567
  Water's Edge #28
 • Tour #704531
  7030529
 • Tour #847049
  Sample Jerry Harding for T4 review
  Home photos, Portraits, etc